Шпакловка Renostar 25 кг

Описание

Минерална реновираща шпакловка, свързващ мост и площна шпакловка върху варови и
варо-циментови мазилки.
Състав: Въздушна вар, Бял цимент (несъдържащ хромати), Дисперсно свързващо вещество, Висококачествен фин мраморен пясък, С фибри, Добавки за подобряване на обработваемостта, Органични добавки < 5%
Предимства: Отлична обработваемост, Фиброармирана, Много добра адхезия, Незначително свиване