URSA GLASSWOOL FDP 2

Описание

URSA GLASSWOOL

FDP 2

Негорими, хидрофобизирани самоносещи плочи за топло- и звукоизолация от минерална стъклена вата.

Сфери на приложение

Стени:

  • предстенни обшивки на външни стени

Фасади:

  • невентилируеми фасади
  • окачени вентилируеми фасади на ниски обекти

Техническа информация

Означение на продукта: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

EС сертификат за съответствие: 0672 – CPD – I 14.2.01.U

 

Характеристики на продукта:

  • Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,035 W/mK
  • Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1
  • Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m²
  • Хидрофобизиран продукт

 

Дебелина в Съпротивление на топлопреминавне Размери на плочата Пакет Палет Палет
 мм RD [m²K/W] Д x Ш (мм) кв.м/пакет пакет/палет кв.м./палет
50* 1,40 1.250 x 600 7,50 28 210,00
80* 2,25 1.250 x 600 4,50 28 126,00
100* 2,85 1.250 x 600 3,75 28 105,00