IA 622 лепило 25 кг Сиво/ Бяло

Описание

Минерално сиво лепило и шпакловка за бели фасадни полистиролни плочи(EPS-F). За 3 mm номинална дебелина на армиращия слой.
Категория на използване: II съгласно ETAG 004. Категория на използване: III съгласно ETAG 004.
Състав: Цимент, Висококачествен варовиков пясък
Предимства: Лека обработка, Бърза и икономична обработка