Каменна минерална вата – NaturBoard VENTI

Описание

Изолационна плоча за външна стена – изолация отвътре, вентилируема фасада, скатен покрив (изолация между и под гредите).

NaturBoard VENTI е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към полутвърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Характеристики

  • Топлинна изолация – Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.035 W/mK
  • Противопожарна защита – клас по реакция на огън А1 – негорим материал
  • Звукоизолация – Отлична звукоизолация в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Стабилност и компактност
  • Водоотблъскване и паропропускливост
  • Повишена защита в случай на пожар
  • Устойчивост на стареене
  • Безвреден за здравето и околната среда материал

Детайли

Форма Плоча

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица
Коефициент на топлинна проводимост λD 0,035 W/mK

Логистични данни

Размери и опаковки

30 600 1 18
40 600 1 15
40 600 1
50 600 1 12
60 600 1 9
70 600 1 8
70 600 1 8
80 600 1 6
100 600 1 6
100 600 1 6 8
120 600 1 5
120 600 1 5 8
140 600 1 4
150 600 1 4
150 600 1
180 600 1 3

Документи за изтегляне

January 2018

Български