Knauf ceiling solution TOPIQ® Prime

Описание

• AMF TOPIQ® Prime е пано от много лека каменна вата с модерна, гладка
повърхност.
• Много висок коефициент на звукопоглъщане (0.95 αw)
• Висок коефициент на светлоотражение (88%)
• ISO 5
• Подходящ за офиси, класни стаи и подземни гаражи