Гипсфазерни елементи за подово отопление Knauf VidiComfort

Описание

Област на приложение:

Кнауф Vidicomfort са гипсфазерни елементи с фрезовани в тях канали. Предназначени са за изграждане на системи за подово отопление и/или подово охлаждане. Тези елементи са с дебелина 15 mm, а диаметъра и дълбочината* на каналите, фрезовани в тях е 10 mm. В тези канали се полага например тръба PE-Xc с размери 10х1,25 mm, през която циркулира флуидът за отопление или охлаждане. Разстоянието* между тях е 100 mm или 150 mm.

Предимства:

Лесна система за монтаж; Ниска конструктивна височина на системата; Кратки срокове за изграждане; Ниска повърхностна маса; Без нужда от време за изсъхване в сравнение; със стандартните системи със замазка; Бързо реагиращо отопление/охлаждане; Енергийно-ефективна и нискотемпературна; система за отопление/охлаждане; Избягване на висока влажност в помещения при; полагане за разлика от стандартни системи със замазка