URSA TECTONIC FP Basic

Описание

Новото поколение твърда минерална вата предлага най-доброто съотношение между топло- и звукоизолация, механични свойства и пожаробезопасност. Твърди изолационни плочи, произведени от минерална вата TECTONIC, предназначени за ETICS системи.
  • Нова технология

    Изолационните фасадни плочи URSA FP Basic са изцяло ново поколение изолационни материали. При производството им се използва минерална вата, която чрез нова патентована технология се произвежда с различна ориентация на влакната. Ето защо можем да кажем със сигурност, че с новото продуктово семейство URSA TECTONIC започва нова ера в развитието на решенията в областта на изолацията, където се изискват високи механични свойства.
    Производственият процес на изолационните плоскости от минерална вата включва новата патентована технология TECTONIC, която позволява подобрена якост на натиск и деламинация и най-доброто съотношение между топло- и звукоизолация, а структурата на самите фасадни панели наподобява компактни тектонски плочи.
    URSA FP Basic открива много нови области на приложение и е подходящ за външни контактни фасади, но също така има и за вентилируеми фасади, изолация на тавани в гаражи и работилници, контактни фасади във вътрешни пространства, плаващи подове, изолация на плоски покриви и изолация на проходи в тавански помещения.

Техническа информация

Технически данни Стойност Стандарт
Коефициент на топлопроводност λD 0,035 W/mK EN 13162
Клас на горимост A2 EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушен поток > 20 kPa s/m²
Гранична температура на употреба 250°C
Якост на натиск Cs(10) ≥ 10 kPa SIST EN 826
Якост на опън Tr ≥ 5 kPa SIST EN 1607
Клас на допуск на дебелината T5 SIST EN 823
Дифузия на водни пари MU1 SIST EN 12086
Водопоглъщане при продължително потапяне WL(P) SIST EN 120
Дебелина[mm] 60 80 100 120 140
Ширина[mm] 600 600 600 600 600
Дължина[mm] 1200 1200 1200 1200 1200
Съпротивление на топлопреминаване RD (m2K/W) 1,70 2,25 2,85 3,40 4,00